Jälki

Inhimillinen ja vaikuttava jälkihuolto & tuettu asuminen – Me olemme Jälki.

Tuetun asumisen palvelua jälkihuollon nuorille tarjoava Jälki on perustettu kahden pitkään alalla työskennelleen asiantuntijan halusta muuttaa lastensuojelua ja jättää jälki nuorten, lasten ja perheiden elämään. Me rakennamme jälkihuoltoa kuntouttavammaksi, ja luomme aitoja ja inhimillisiä suhteita, joissa kasvu tapahtuu. Haluamme luoda tulevaisuutta, jossa kaikki pääsee mukaan. 

Tuotamme korkealaatuista, moniammatillista tuetun asumisen palvelua nuorille lastensuojelun jälkihuollossa. 

Jälkihuolto ja tuettu asuminen: Palveluumme kuuluu asiakkaan tarpeiden mukaan

  • Oma koti viihtyisällä ja kehittyvällä asuinalueella Turun Satamassa. 
  • Vahva ohjauspalvelu asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden, itsenäistymistä tukien.
  • Opintojen ja/tai työuran suunnittelu ja edistäminen yhdessä.
  • Asiantuntijoidemme trauma- ja kriisityön osaaminen.
  • Ympärivuorokautinen päivystys 24-7-365.
  • Jäljen olohuone, joka tarjoaa tilan ja ajan kiireettömille kohtaamisille.

Tuetun asumisen palvelua nuorille lastensuojelun jälkihuollossa – kaikki on kohtaamisessa.

tuettu asuminen turku jälkihuolto

Osallisuus ja yhteisö.

Olennaisena osana jälkihuollon tuetun asumisen palvelua me tarjoamme nuorelle turvallisen itsenäistymisympäristön, kodin viihtyisällä asuinalueella ja nuoren tarpeisiin räätälöidysti suunnitellut palvelut. 

Tietysti myös sen tärkeimmän – yhteisön, johon kuulua. Se on tutkitusti mielenterveyden kannalta tärkein tekijä. Samalla pyrimme sytyttämään nuoren uskon opiskeluun ja tukemaan häntä oman työuran suuntaamisessa.

Toimistomme, Jäljen olohuone sijaitsee asuntojen välittömässä läheisyydessä ja on avoin kohtaamispaikka nuorille, meille, palvelun tilaajille ja yhteistyöverkostoillemme.

lastensuojelu-tukiasuminen

Jäljen arki perustuu nuoren omien taitojen ja osallisuuden vahvistamiseen.

Traumatyö ja kriisityö jälkihuolto

Kasvu on kestävyyslaji.

Ajattelumme ytimessä on voimavarakeskeisyys – tuemme nuoren vahvuuksia siten, että ne hiljalleen muodostavat vankan perustan itsenäistymiselle. 

Meille voimavarakeskeisyys tarkoittaa eteenpäin katsomista ja meissä kaikissa asuvan hyvän vahvistamista. 

Emme usko nopeisiin tuloksiin, vaan kestävään ja riittävän pitkään rinnalla kulkemiseen. Arki rakentuu pienistä palasista eteenpäin.

tehostettu tukiasuminen

Arjen ja rutiinien ABC. 

Vahvistamme ymmärrystä ihmissuhteiden, arjen perustaitojen sekä terveellisten elämäntapojen merkityksestä hyvinvoinnille. Ajan myötä nuori oppii toimimaan itse, tekemään hyviä päätöksiä ja ottamaan vastuuta elämästään. Siitä saatu onnistumisen kokemus muodostuu hiljalleen hyvän kierteeksi, joka kaikuu myönteisesti elämän eri osa-alueilla.

Vaikka olemme ammattilaisia, lähestymme asioita aina tiedostaen, että voimme oppia jotain uutta. Kuntoutus ei ole puolesta tekemistä, se on liekin sytyttämistä. 

Uskomme ympäristön merkitykseen

Ympäristön kautta on mahdollisuus rakentaa osallisuuden identiteettiä. Uskomme, että se kokemus toistuu nuorella halussa pitää kiinni hyvistä asioista. 
jälki jälkihuolto lastensuojelu tuettu asuminen

Lastensuojelun asiantuntemusta. 

Tiimillämme on yhteensä vuosikymmenten työkokemus lastensuojelualan tehtävistä. Me hallitsemme trauma- ja kriisityön, ja täydennämme osaamistamme myös tarvittavin konsultointipalveluin. Oppiminen ei lopu koskaan: syvennämme jatkuvasti asiantuntemustamme nuorten mielenterveyden erityispiirteiden äärellä.

Kriisityössä uskomme nopeaan reagointiin, joka onnistuu päivystyksen kautta ja empaattisen vasteeseen, joka pienentää kriisitilanteissa trauman muodostumista. 

jälkihuolto tukiasuminen turku

Ihmiset – Annika Sinkkonen

“Ihmisten aito kohtaaminen, läsnäolo sekä läheiset ihmissuhteet ovat minulle tärkeitä. Ystävät, perhe ja yhdessä tekeminen esimerkiksi liikunnan tai hyvän ruoan parissa kuuluvat tiiviisti arkeeni. Tykkään tarttua toimeen ja hoitaa asioita eteenpäin. Nautin siitä, että saan asioita aikaan ja edistettyä – se ruokkii onnistumisen tunnetta.

Kasvatustieteen opintojen ohessa tein opettajan sijaisuuksia ja työskentelin sijaishuollossa. Vuosien myötä innostukseni ja mielenkiintoni lastensuojelua kohtaan kasvoivat, ja tieni vei jälkihuollon pariin.

Ajattelen, että elämässä opimme toinen toisiltamme rooleista riippumatta. Samalla kun työssäni ohjaan nuoria itsenäistymisen matkalla, opin myös itse heiltä paljon.”

jälki jälkihuolto enni viitasaari

Enni Viitasaari

“Aikuiskasvatustieteen sekä ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin tutkinnot ovat muovanneet suhtautumistani kasvuun ja kehitykseen. Suhtaudun onnistumisiin ja epäonnistumisiin kokemuksina, joita keräämme läpi elämän ja joiden avulla opimme ja kasvamme ihmisinä. Välillä tarvitsemme kuitenkin tukea siinä, miten hahmotamme näitä elämämme tapahtumia, jotta osaamme suhtautua itseemme ymmärtäväisemmin ja lempeämmin.

Oma ainutlaatuisuutemme syntyy toisten kautta peilautumalla. Jokainen kohtaaminen on tilaisuus oppia jotakin uutta itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Jokaisella on oma tarina kerrottavana ja tarve tulla kuulluksi ja nähdyksi sellaisena kuin on. Itsetuntemuksen vahvistaminen on itselle yksi tärkeimmistä asioista nuorten kanssa työskennellessä. On helpompi olla, kun tietää kuka on.

Pidän uuden oppimisesta, asioiden tutkimisesta, rennosta meiningistä sekä laiskottelusta. Parasta elämässä on kaikki ne tylsät hetket, joista luovuus kumpuaa ja uudet ajatukset syntyvät. Mielestäni elämää kannattaa elää tosissaan mutta ei vakavasti. Itsetuntemus, huumori, luovuus ja oppiminen ovat arvoja, joita pyrin noudattamaan työssäni sekä vapaa-ajalla. Onnellisuus on tärkeää löytää tekemisen ilosta eikä päämäärästä, sillä päämäärät vaihtuvat elämän mukana.” 

sini ketola jalk

Sini Ketola

Minua ovat aina kiehtoneet ihmismieli ja tarinat ihmisten takana. Lähes 14 vuotta lastensuojelun eri kentillä työskennelleenä olenkin päässyt kuulemaan ja olemaan osana monenlaisia elämäntarinoita. Koen valtavana rikkautena nuo kaikki kohtaamiset ja ihmissuhteet. Ne kaikki ovat kasvattaneet ja muovanneet myös minua ihmisenä. 

Koulutukseltani olen sosionomi AMK ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Minulle tärkeää on hetkiin pysähtyminen – eläminen kaikilla aisteilla. 

Nautin reissuista, niin Lapin tuntureilla, kuin saaristossa. Minua kiinnostaa puhtaan ravinnon ja luonnon hoitava merkitys osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Oma perhe, leikkisä asenne sekä kyky nauraa itselle ovat tärkeitä voimavarojani. Hoitosuhteissa pidän tärkeänä, että nuori tulee nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi yhdenvertaisena yksilönä, omana itsenään. 

Haluan nähdä jokaisen elämän yhtä arvokkaana ja auttaa nuoria löytämään heidän oman potentiaalinsa. Ajattelen, että jokaiselle ihmiselle on tärkeää tuntea kuuluvansa osaksi yhteisöä ja saada kokemus siitä, että elää merkityksellistä elämää. Muumipapan sanoin: “Maailma on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on niitä valmis ottamaan vastaan.”

jälkihuolto tuettu asuminen turku

Saga Lindroos

Olen parhaimmillani kriisien äärellä ja silloin, kun tulee toimia. Olen kerryttänyt osaamistani vaativan kriisi- ja traumatyön parissa. Olen nähnyt sen, että ei ole merkitystä, mistä lähtökohdista tulee tai kuka on. Jokainen voi kohdata elämänsä aikana kriisin, joka voi viedä elämää raiteiltaan. 

Uskon, että yksikin kohtaaminen voi olla merkityksellinen. Kun oma usko muutokseen horjuu, tarvitaan ympärille ihmisiä, jotka uskovat – silloin on mahdollisuus muutokseen. 

Vahvan tekijäluonteeni vastapainoksi tarvitsen luontoa ja huumoria. Karkaan joka vuosi mahdollisimman pohjoiseen rauhoittumaan, vaeltamaan ja nauttimaan hiljaisuudesta. 

Pitkä vaellus Karhunkierroksella sai minut aikanaan tajuamaan, että ihminen kykenee mihin vain, jos haluaa. Ennen matkaa olin epävarma: en luottanut omaan onnistumiseeni. Mietin ensimmäisen päivän aikana vaelluksen jättämistä kesken. Toisena päivänä vastaani tuli vanhempi rouva. Hän näki epävarmuuteni ja totesi minulle, että ”se ei ole se päämäärä, vaan se matka”. Silloin oivalsin, että minun tulee nauttia matkasta eikä vain ajatuksesta saapua päämäärään. 

Samaa ideologiaa haluan tuoda työhöni. Matkalla saa tulla takapakkia, rinkka selässä saa painaa. Se ei silti estä pääsyä maaliin. Minun tehtäväni on valaa uskoa päämäärän sijaan matkan tärkeyteen – ja että kaikesta selvitään yhdessä.

Jälkihuollon palvelua Turku

Jukka Anttonen 

“Olen aina ollut hyvä innostumaan uusista asioista. Minulle se tarkoittaa asioiden perinpohjaista selvittämistä ja tarkkuutta. Olen innostunut rakentamisesta, kelloista, pyöristä, autoista, monoista, lumisesta alamäestä ja metsässä juoksemisesta. Lista on loputon. Se tarkoittaa kykyä elää hetkessä, mikä tarttuu myös muihin.

Vaikka innostun helposti, olen myös pitkäjänteinen. Juoksulenkit metsässä ja hitaasti lämpiävän puukiukaan lämmitys ovat minulle asioita, joissa aika menettää merkityksensä. Näissä tilanteissa myös ihmiset kohtaavat toisensa parhaiten.

Ympäristön kauneus, kestävyys ja rauha ovat minulle tärkeitä asioita. Siihen pyrin myös asiakkaiden kanssa. Merkitykseen. Sillä on pitkä vaikutus ihmisen hyvinvointiin.

Olen työskennellyt lasten ja nuorten parissa vuodesta 2003 alkaen. Aloitin työurani lasten erikoissairaanhoidossa psykiatrialla ja siirryin myöhemmin lastensuojeluun, jossa olen työskennellyt pääosan urastani vaativassa asiakastyössä.”

Pidän ihmissuhdetta yhtenä merkittävämpänä elämää rakentavana ja kannattelevana voimana. Ihmissuhde on keskustelu, jossa voimme oppia toisiltamme. Olla samaan aikaan opettaja ja oppilas. 

 

Klaus Uimonen 

“Elämän voi elää kahdella tapaa – säästöliekillä tai täysillä. Itse kuulun jälkimmäiseen koulukuntaan. Pidän tärkeänä, että jos jotakin tehdään, tehdään se hyvin. Itseironian taidosta ja huumorista en luovu tiukimmissakaan paikoissa.

Täysillä eläminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että eletään sokka irti ja mistään välittämättä. Vaalin ihmissuhteita ja ystävyyttä yli kaiken. Tasavertainen kohtelu ja kaveria ei jätetä -asenne ovat mielestäni kantavien ihmissuhteiden tärkein ydin. 

Suhtaudun intohimoisesti vanhojen venäläisten harrasteajoneuvojen rakenteluun. Tätä harrastusta ja asiakastyötä yhdistävät määrätietoinen ja periksi antamaton asenne. Haluan mennä maaliin asti, olen valmis tuhanteen toistoon, haluan löytää ratkaisun. 

Olen saanut työskennellä lasten ja nuorten parissa 20 vuoden ajan. Olen toiminut urani alkuaikoina opettajana ja henkilökohtaisena avustajana. Myöhemmin siirryin lastensuojeluun, jossa olen työskennellyt vaativassa asiakastyössä. 

Nuorempana minulla ei ollut aavistustakaan, mitä haluan tehdä tai ajatusta, mikä minusta tulee isona. Ilman työvoimatoimiston sinnikästä asiantuntijaa olisin urapolullani mahdollisesti vieläkin hukassa. Tiedän siis miltä tuntuu saada apua. Yksi ihminen oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, voi muuttaa paljon.”

Jälkihuolto ⎮ Tuettu asuminen ⎮ Ohjauspalvelu
Kolme syytä valita Jälki.

Trauma- ja kriisityön osaaminen.

Ihmissuhde on useiden tutkimusten mukaan hoidon ydin. Tarjoamme suhteen, jossa tuemme itsenäisyyttä, rakennamme nuoren identiteettiä sekä vakautamme traumoja. Suhteessa tapahtuva hoito perustuu tutkittuun tietoon.

Usko ympäristön merkitykseen. 

Työssämme korostuu toimintakyvyn kehittäminen, osallisuus ja hyvän vahvistaminen. Tarjoamme turvallisen ympäristön itsenäistymiselle  ja viihtyisän kodin kehittyvällä, modernilla asuinalueella. Viihtyisä ympäristö ehkäisee syrjäytymistä ja tarjoaa uusia keinoja rakentaa identiteettiä.

Palvelua
24/7/365.

Trauma- ja kriisityön onnistumisen kannalta tuen jatkuva saatavuus on olennaista nuoren turvallisuuden kannalta. Nopea reagointi ja empaattinen vaste estävät oireita muodostumasta krooniseksi pulmaksi.